vsi
play-small
begunci
Obvestila

NAJ POLKA 2017

 

PRAVILA SODELOVANJA V IZBORU NAJ POLKA 2017

 

Radio Gorenc med 27. oktobrom in 19. novembrom 2017 organizira izbor Naj polka Gorenca 2017.

 

Poslušalci bodo od 27. oktobra  do 5. novembra 2017 lahko glasovali za 7 polk, ki se bodo uvrstile v izbor. Z glasovanjem se v prvem krogu izločita 2 polki.

V novem krogu glasovanja med 6. in 12. novembrom bodo poslušalci izmed petih (5) polk izločili še dve (2) polki, po enakem sistemu glasovanja. V obdobju od NAJ POLKA 2017 bodo poslušalci lahko glasovali za najboljše NAJ POLKA 2017 po enakem sistemu glasovanja (na spletni strani Radia Gorenc in prek glasovnice v Gorenjskem glasu).

 

Ena oseba lahko glasuje 1x na dan preko glasovnice na spletni strani Radia Gorenc – potrebno je izpolniti vse podatke na glasovnici. Hkrati glasovanje poteka prek glasovnice v Gorenjskem glasu. V vsakem krogu glasovanja bomo upoštevali največ 3 glasovnice iz časopisa Gorenjski glas z istim imenom oz. poslanih z istega naslova.

 

Zmagovalca bomo razglasili na praznovanju Rojstnega dne Radia Gorenc, ki bo 25. 11. 2017, v Gostilni in Restavraciji Avsenik v Begunjah.

 

Organizator nagradne igre »Naj polka Gorenca 2016« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, 4290 TRŽIČ, m. š. 5053471, d. š. 36862126 (v nadaljevanju: organizator).

 

Glasovanje bo potekalo od 27. 10. 2016 do vključno 19. 11. 2017.

Javno žrebanje nagrade – letne vinjete, bo 29. 11. 2017, v programu Radia Gorenc.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni na Radiu Gorenc. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo glasovali za Naj polko Gorenca.

 

Glede na to, da bodo vsebine objavljene na spletni strani www.radiogorenc.si in bodo vidne vsem uporabnikom te spletne strani, sodelujoči v nagradni igri z registracijo hkrati soglaša z objavo svojih osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni zgolj za to nagradno igro.

 

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrad, ki jih bodo prejeli. Dohodnino pokrijejo nagrajenci sami pred prevzemom nagrade. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

 

Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino, organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila, da je dobil nagrado.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

Radio Gorenc, d.o.o.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

IZVLEČEK IZ PRAVIL O OBSEGU, POGOJIH IN NAČINU POROČANJA V ČASU VOLITEV PREDSEDNIK REPUBLIKE, KI BODO 22. 10. 2017.

 

V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter z Odlokom o razpisu volitev predsednika republike, je Radio Gorenc sprejel PRAVILA O OBSEGU, POGOJIH IN NAČINU POROČANJA V ČASU VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE.

 

Radio Gorenc bo spremljanje PREDSEDNIŠKE KAMPANJE uvrstil v svoj program v informativni in oglasni del. Radio Gorenc bo zagotovil vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za oglaševanje, za katerega veljajo redne cene po veljavnem ceniku. O obsegu, vsebini novinarskih prispevkov in oddaj, ki govorijo o referendumski kampanji, odloča uredništvo samostojno, v skladu s svojo uredniško politiko.

 

Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil sprejema odgovorna urednica Radia Gorenc. Ugovor je potrebno nasloviti v pisni obliki, vsebovati mora opis nepravilnosti in podatke o naslovu, kamor ugovarjajoči želi prejeti odgovor.

 

24 ur pred dnevom glasovanja je čas predvolilnega molka, ki bo veljal za vsebine in način poročanja vse do zaprtja volišč v nedeljo, 22. oktobra 2017.

 

Naročila oglasov, obvestil in drugih volilnih sporočil sprejema Radio Gorenc po telefonu na številkah 04 59 25 602 ali 04 59 25 600 in po e-pošti na naslov urednik@radiogorenc.si

 

 

Pogoji uporabe      Avtorji      ©2015-2018 Radio Gorenc      footi_fb      foot_twitter      footi_mail