IZVLEČEK IZ PRAVIL O OBSEGU, POGOJIH IN NAČINU POROČANJA V ČASU LOKALNIH VOLITEV, KI BODO V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2018

V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter z Odlokom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018), ki bodo potekale 18. novembra 2018, je Radio Gorenc sprejel PRAVILA O OBSEGU, POGOJIH IN NAČINU POROČANJA v času rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov.

Radio Gorenc bo spremljanje lokalnih volitev v svoj program uvrstil v informativni in oglasni del. Radio Gorenc bo zagotovil vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za oglaševanje, za katerega veljajo redne cene po veljavnem ceniku. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času predvlilne kampanje.

O obsegu, vsebini novinarskih prispevkov in oddaj, ki govorijo o predvolilni kampanji, odloča uredništvo samostojno, v skladu s svojo uredniško politiko.
Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil sprejema odgovorna urednica Radia Gorenc. Ugovor je potrebno nasloviti v pisni obliki, vsebovati mora opis nepravilnosti in podatke o naslovu, kamor ugovarjajoči želi prejeti odgovor. 24 ur pred dnevom glasovanja je čas predvolilnega molka, ki bo veljal za vsebine in način poročanja, vse do zaprtja volišč v nedeljo,18. novembra 2018.

Naročila oglasov, obvestil in drugih volilnih sporočil sprejema Radio Gorenc po telefonu na številkah 04 59 25 602 ali 04 59 25 600 in po e-pošti na naslov urednik@radiogorenc.si.