PRAVILA SODELOVANJA V IZBORU NAJ POLKA GORENCA 2018

Radio Gorenc med 2. novembrom in 25. novembrom 2018 organizira izbor Naj polka Gorenca 2018.

Prvi krog glasovanja bo potekal med 02. novembrom in 11. novembrom, ko bodo poslušalci med sedmimi polkami, z glasovanjem izločili dve polki. Nato se v naslednjem krogu, ki bo potekal med 12. novembrom in 18. novembrom 2018 izločita še dve polki, ki dobita najmanj glasov. Zadnji krog glasovanja med 19. novembrom in 25. novembrom pa bo z glasovanjem poslušalcev prinesel zmagovalca »Naj Polke Gorenca 2018«.

Sistem glasovanja je v vseh treh krogih enak: na spletni strani Radia Gorenc in preko glasovnice v Gorenjskem Glasu.

Ena oseba lahko glasuje 1 x na dan preko glasovnice na spletni strani Radia Gorenc – potrebno je izpolniti vse podatke na glasovnici. Hkrati glasovanje poteka preko glasovnice v Gorenjskem Glasu. Glasovnico iz Gorenjskega Glasa je potrebno poslati na naslov: Radio Gorenc, Balos 4, 4290 Tržič.  V vsakem krogu glasovanja bomo upoštevali največ 3 glasovnice z istim imenom oz. poslanih z istega naslova.

Zmagovalca »Naj Polka Gorenca 2018« bomo razglasili na praznovanju rojstnega dne Radia Gorenc, ki bo v petek, 30. 11. 2018 v Gostilni in Restavraciji Avsenik, v Begunjah.

Organizator nagradne igre »Naj polka Gorenca 2018« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, 4290 Tržič, m. š. 5053471, d. š. 36862126 (v nadaljevanju: organizator).

Glasovanje bo potekalo od 02. novembra do vključno 25. novembra. Javno žrebanje nagrade – letne vinjete 2019, bo 29. 11. 2018 v programu Radia Gorenc.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni na Radiu Gorenc. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo glasovali za Naj polko Gorenca.

Sodelujoči v nagradni igri hkrati z glasovanjem soglaša z objavo svojih osebnih podatkov v primeru, da je izžreban. Objavili bomo zgolj podatke prejemnika nagrade. Podatki bodo uporabljeni zgolj za to nagradno igro in ne bodo uporabljeni v nobenih analizah in promocijskih objavah.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo prejeli. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino, organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila, da je dobil nagrado.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.