PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI OGLED VREDEN VINJETE

Radio Gorenc med 1. decembrom in 7. decembrom 2018 organizira nagradno igro Ogled vreden vinjete.

Organizator nagradne igre »Naj polka Gorenca 2018« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, 4290 Tržič, m. š. 5053471, d. š. 36862126 (v nadaljevanju: organizator).

Javno žrebanje nagrade – letne vinjete za 2019, bo  v petek 7. decembra, v programu Radia Gorenc ob 16:30.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni na Radiu Gorenc. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo glasovali za na Facebook strani Radia Gorenc.

Sodelujoči v nagradni igri hkrati z glasovanjem soglaša z objavo svojih osebnih podatkov v primeru, da je izžreban. Objavili bomo zgolj podatke prejemnika nagrade. Podatki bodo uporabljeni zgolj za to nagradno igro in ne bodo uporabljeni v nobenih analizah in promocijskih objavah.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo prejeli. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino, organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila, da je dobil nagrado.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.